Sex nya läkemedel mot hepatit C

Sedan början av förra året har sex nya läkemedel som botar kronisk hepatit C nått den svenska marknaden. Dessa introduceras nu på samma sätt i hela landet.