Sjukskatten tvingar fram företagskonkurser


Regeringens nya sjukskatt kan få mer långtgående konsekvenser än vad som hittills kommit fram. ”Företagare som råkar i betalningssvårigheter kan med närmast automatik bli personligt betalningsansvariga för sjuka medarbetare. Enda sättet att undvika ansvaret är att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion när skulden på skattekontot inte kan betalas”, säger Kerstin Nyquist, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.