Skattefusk i fokus när infrastrukturministern bjuder in till möte med åkeribranschen

Idag har Näringsdepartementet och infrastrukturminister Anna Johansson bjudit in åkeribranschen till ett möte om hur skattefusk kan förhindras. Inbjudna är företrädare från transportbranschen, myndigheter, näringsliv och andra aktörer. Målet med mötet är att tillsammans diskutera och föreslå framtida lösningar på problemet.