SKL stödjer förslagen från digitaliseringskommissionen

Sveriges Kommuner och Landsting ställer sig bakom de flesta av slutsatserna i digitaliseringskommissionens delbetänkande. Inom några områden efterlyser dock SKL en djupare analys.