Skolan kan möta och ta vara på elevers olikheter

Det är en ständig utmaning att utveckla skolan för att möta elevers olika behov. I skriften Olika är normen presenteras hur arbetet med inkluderande lärmiljöer kan gå till.