Skynda på arbetet, vädjar SKL

Många kommuner och landsting inleder sitt budgetarbete i början av året och behöver då känna till effekterna av den kommande propositionen om utjämningssystemet.

Finansmarknadsminister Peter Norman meddelade vid en interpellationsdebatt i riksdagen, att en proposition om utjämningssystemet kommer att lämnas ”så snart som möjligt efter årsskiftet” för att träda i kraft år 2014.

– Vi ser fram emot att få ta del av utjämningspropositionen så snart som möjligt. Dess effekter är viktiga komponenter för kommuner och landsting när de tidigt nästa år ska påbörja sitt budgetarbete, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommuner och landsting behöver tidigt få information om det som påverkar förutsättningarna för budgetarbetet. Ju längre den utlovade propositionen om utjämningssystemet dröjer desto mer försämras dessa förutsättningar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *