Slutrapport för minskat matsvinn överlämnas till regeringen

2012 fick Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbeta för minskat matsvinn. I dag överlämnade myndigheterna sin slutrapport för arbetet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht