Småbryggare går i taket över Systembolagets kampanj


Småbryggerierna ökar i antal och är en näringsgren att räkna med. En tillåten gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle innebära ett stor steg framåt, inte bara för dem, utan även för besöksnäringen. Systembolagets kampanj mot gårdsförsäljning har därför fått många företrädare för mindre bryggerier att gå i taket. "Politisk påverkan ligger inte i Systembolagets uppdrag", säger Johan Håkansson, bryggeriägare i Kalmar.