Statens budget 2016 i siffror: utgiftsområde 1, rikets styrelse

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för utgiftsområde 1, rikets styrelse..