Statens servicecenter har tecknat avtal om Palasso till 2018

Statens servicecenter har tecknat avtal med CGI gällande Palasso under övergångsperioden – till 31 december 2018. Det kommer att underlätta övergången för Statens servicecenters kundmyndigheter från Palasso till Primula.