Sverige undertecknar avtal om utbyte av land för land-rapporter

Sverige har nu i Paris i likhet med ett stort antal andra länder undertecknat ett avtal om utbyte av land för land-rapporter på skatteområdet.