Sysselsättning och hälsa i fokus på rådsmöte

Arbetsmarknads- och hälsoministrar i EU möts den 16-17 juni. Frågor på dagordningen är bland annat utstationeringsdirektivet, Europeiska planeringsterminen 2016 och det förslaget om en ny kompetensagenda i Europa. Rådet ska också anta slutsatser om att bekämpa antibiotikaresistens och om EU:s läkemedelsmarknad.