Tal inför Världshälsoförsamlingen, WHO

World Health Assembly (WHA), WHO.
Genève, 24 maj, 2016.
Det talade ordet gäller.