Tiden rinner ut för dataöverföringar mellan EU och USA


Om EU-kommissionen inte lyckas slutförhandla om ett nytt så kallat Safe Harbour-avtal riskerar europeiska företag förlora möjligheten att göra dataöverföringar till USA från och med den första februari. Konsekvensen blir i så fall lidande handelsförbindelser över Atlanten, vilket slår mot både företag och deras kunder.