Tillfälliga uppehållstillstånd får ej hindra etablering

Regeringen måste se till att personer med tillfälliga uppehållstillstånd får möjlighet att delta fullt ut i olika etableringsinsatser. Annars riskerar integrationen att försvåras.