Tjänsteproduktionen håller uppe BNP-tillväxten

Almegas Tjänsteindikator Q2 2014 visar att det hittills i år huvudsakligen är den privata tjänsteproduktionen som håller uppe Sveriges totala produktionstillväxt.
– Det beror både på att industrin ännu inte tagit fart, men också på en omvälvande strukturomvandling, säger Lena Hagman, chefekonom.