Tre statsråd i samtal om vårdens och omsorgens kompetensförsörjning

På onsdagen träffade statsråden Gabriel Wikström, Åsa Regnér och Aida Hadzialic representanter för såväl offentliga som privata arbetsgivare inom vården och omsorgen, berörda myndigheter och utbildningsanordnare på gymnasial- och vuxenutbildningsnivå.