Uppdrag att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram inom bredbandsområdet

Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att utarbeta och tillhandahålla ett utbildningsprogram riktat mot offentliga aktörer som bidrar till utbyggnaden av bredband med hög överföringshastighet. I uppdraget ingår att kartlägga behov och önskemål hos berörda offentliga aktörer, utforma ett utbildningsprogram, organisera genomförandet samt följa upp och utvärdera genomförd utbildning.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet, Regeringen, Mehmet Kaplan