Uppdrag om ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet att gemensamt utforma ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel, enligt vad som närmare framgår under rubriken Uppdraget nedan. Programmet ska inrättas hos Vinnova.