Utredare ser över den enskildes skydd vid skönhetsbehandlingar

Främst handlar utredningen om behandlingar som utförs i estetiskt syfte och som kräver medicinsk kompetens. Exempel är plastikkirurgiska ingrepp och injektioner med så kallad botox eller fillers. Ett annat är laser för att korrigera synen. Sådana behandlingar medför betydande hälsorisker för den som blir behandlad men faller utanför hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Utredaren ska därför lämna förslag som syftar till att stärka skyddet för den enskilde.

Kommittédirektiv: Estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården

Socialdepartementet,
28 april 2014