Var kan jag beställa förbrukningsjournaler för narkotika ?

Vi har sett en ökad efterfrågan på förbrukningsjournaler för narkotika under den senaste månaden. Flera landsting har ställt frågan om vi lagerhåller förbrukningsjournaler för narkotika.

I hälso- och sjukvården ska journal föras för alla narkotikaklassificerade läkemedel. Varje förändring av narkotikalagret i läkemedelsförråd ska redovisas enligt angivna direktiv.

Produkten blev aktuell i och med avregleringen gällande apoteksmonopolet som skedde för några år sedan. Journalen används för att dokumentera all in- och utförsel av narkotiska preparat som sker inom sjukvården.

Häftet gäller för ett läkemedel, det vill säga, för ett preparat.

Journalen finns i två olika utföranden:

• 405 634 Förbrukningsjournal Narkotika, A5L

• 405 642 Förbrukningsjournal Narkotika, A4