Vattenkvalitet toppar i nöjdhetsmätning

I 2016 års upplaga av ”Kritik på teknik” rankar medborgare nöjdheten med den tekniska förvaltningen i 101 kommuner. Vattenkvaliteten är mest uppskattad och vägstandarden anses vara den del som behöver förbättras mest.