Vilka är lokalpolitikerna i Örebro?

96 procent av de omkring 1 600 förtroendevalda i Örebro län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare här än i riket som helhet.