Ytterligare åtgärder behövs för att hantera hushållens skuldsättning

Dagens höga värderingar av tillgångar och höga skuldsättning hos hushållen ökar riskerna i den svenska ekonomin. En allvarlig ekonomisk störning, som ett fall i bostadspriserna, skulle därför kunna få stora konsekvenser. För att göra hushållen mindre sårbara och minska riskerna med den höga skuldsättningen krävs en kombination av åtgärder, som förändringar av ränteavdraget och införande av amorteringskrav och skuldkvotstak. Även banksystemet är sårbart och behöver stärka sin motståndskraft.