eFörvaltningsdagarna

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6Stockholm,

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplatsom e-förvaltning och digital transformation. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetarmed verksamhetsutveckling, digitalisering, IToch införandet av medborgarnära e-tjänster inomSveriges offentliga förvaltningar. Anmäl dig på www.eforvaltningsdagarna.se

kr5700 – kr6900

Publikom

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6Stockholm,

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna. Anmäl dig på www.publikom.se

kr5700 – kr6900

Välfärdsdagarna

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6Stockholm,

Välfärdsdagarna är mötesplatsen för framtidens välfärd. Konferensen riktar sig till chefer och beslutsfattare inom så väl offentlig som privat sektor. Följ med på två heldagar där vi tillsammans diskuterar och debatterar kring områden som välfärdsekonomi och teknologi samt hittar lösningarna för framtiden. Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är både inspirerande och utbildande! Bli en av […]

kr5700 – kr6900

Offentlig Chef

Scandic Star, Lund Glimmervägen 5Lund,

Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Anmäl dig på www.offentligchef.com

kr5700 – kr6900

Trygg och Säker

Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetarmed trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige.Här får du tal del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålladig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområdetillsammans med branschkollegor. Anmäl dig på www.tryggochsäker.se

kr5700 – kr6900