Offentlig Chef

Scandic Star, Lund Glimmervägen 5, Lund

Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor. Anmäl dig på www.offentligchef.com

kr5700 – kr6900

Trygg och Säker

Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetarmed trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige.Här får du tal del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålladig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområdetillsammans med branschkollegor. Anmäl dig på www.tryggochsäker.se

kr5700 – kr6900