eFörvaltningsdagarna

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6, Stockholm

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplatsom e-förvaltning och digital transformation. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetarmed verksamhetsutveckling, digitalisering, IToch införandet av medborgarnära e-tjänster inomSveriges offentliga förvaltningar. Anmäl dig på www.eforvaltningsdagarna.se

kr6900

Publikom

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6, Stockholm

Publikom är mötesplatsen för innovativa ledare, kommunikatörer och värdeskapande informatörer inom offentlig sektor. Under två heldagar kommer du att inspireras av nyheter och de främsta exemplen på hur andra offentliga organisationer framgångsrikt arbetar med kommunikation som verktyg för att stärka sitt varumärke och öka dialogen med medborgarna. Anmäl dig på www.publikom.se

kr6900

Trygg och Säker

Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetarmed trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige.Här får du tal del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålladig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområdetillsammans med branschkollegor. Anmäl dig på www.tryggochsäker.se

kr6900