Latest Past Events

Välfärdsdagarna

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6, Stockholm

Välfärdsdagarna är mötesplatsen för framtidens välfärd. Konferensen riktar sig till chefer och beslutsfattare inom så väl offentlig som privat sektor. Följ med på två heldagar där vi tillsammans diskuterar och debatterar kring områden som välfärdsekonomi och teknologi samt hittar lösningarna för framtiden. Seminarieprogrammet håller hög kvalité och är både inspirerande och utbildande! Bli en av […]

kr5700 – kr6900

eFörvaltningsdagarna

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6, Stockholm

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplatsom e-förvaltning och digital transformation. Programmet är särskilt anpassat för dig som arbetarmed verksamhetsutveckling, digitalisering, IToch införandet av medborgarnära e-tjänster inomSveriges offentliga förvaltningar. Anmäl dig på www.eforvaltningsdagarna.se

kr6900

Mötesplats Offentliga Affärer

Nackastrandsmässan Augustendalstorget 6, Stockholm

Mötesplats Offentliga Affärer är mötesplatsen där fokus på goda offentliga affärer är centralt. Här erbjuds du och din organisation den unika möjligheten att såväl utvecklas på området som att nå ut med ert budskap till de som upphandlar och köper in varor i samhällets tjänst. Mötesplats Offentliga Affärer är en uppgraderad variant av de tidigare […]

kr6900