ANNONSERA

Offentlig sektor köper in för 100tals miljader varje år. Hur når du dem?

OffentligaAffarer.se har sitt ursprung från magasinet Offentliga Affärer, som Hexanova Media Group har publicerat sedan 1992, med fem utgåvor per år. Tidningen är mycket välkänd och uppskattad bland de grupper som arbetar med affärsrelaterade frågor i ledningsfunktion inom hela den offentliga förvaltningen, som inkluderar Stat, kommuner och landsting samt offentligt ägda bolag och verk.

OffentligaAffarer.se vänder sig i första hand till chefer och ledare inom offentlig sektor och har en tydlig redaktionell inriktning mot just de offentliga affärerna. Områden såsom ekonomi, upphandling, ledarskap, juridik, säkerhet och verksamhetsutveckling är tongivande ämnen vi tar upp i tidningen och du finner också de flesta av våra läsare inom dessa yrkeskategorier.

Målgrupp: Upphandlingschefer, inköpare/upphandlare, verksamhetschefer, förvaltningschefer, IT-chefer, ekonomichefer, finanschefer, personalchefer, säkerhetschefer och andra beslutsfattare i den offentliga sektorn (stat, kommun, landsting samt offentligt ägda bolag och verk).

Klicka på respektive knapp nedan för att läsa mer om våra olika alternativ.