Almedalsveckan är en av årets viktigaste mötesplatser för att samlas och diskutera samhällsfrågor i olika forum. Utbudet av kunskap, inspiration, forskning, debatter och möten med intressanta personer är enormt för den som är på plats!

Planerar ni att arrangera något? Investera i en riktigt bra plattform där du får möjlighet att dela ditt budskap till Almedalens deltagare!

Tisdag 25 juni till fredag 28 juni 2024 så samlas näringsliv, politiker och offentlig sektor i Visby för att samtala, diskutera, debattera, utbilda, inspirera och påverka! Fantastiska dagar som varje år lockar många besökare och fokuserar på utveckling och förbättring av samhället.
 
Vi finns på plats som vanligt i ett av de bästa och mest trafikerade områdena. Med Offentliga Affärer som plattform kan ni fokusera på era frågor och arrangera era programpunkter ihop med oss i vårt tält. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för ert budskap och medverkande för en intresserad och relevant publik.
 
Vi har hjälpt företag, kommuner, myndigheter och organisationer med deras arrangemang och kommunikation i över 10 år under Almedalsveckan.

Vill ni veta mer? Skicka en intresseanmälan så kontakter vi er och berättar mer om hur vi kan hjälpa er med era arrangemang inför, under och efter Almedalsveckan!

Vi ser fram emot att få dela Almedalsveckan med er!

Programmet 2023

Här presenterar vi 2023 års spännande program. Här kan ni se hur programmet såg ut och ta del av föreläsningarna via länkarna nedan ifall du missade dem på plats. 2024 hittar ni oss som vanligt på Strandvägen plats H520. Varmt välkomna!

Tisdag 27 juni

13:00 - 13:45 Hur får du medarbetare att känna inspiration och motivation - även under tuffare tider?

Arbetsglädje är en av de viktigaste faktorerna för att anställda inom offentlig och provat sektor skall kunna prestera och bidra till samhällets utveckling och framgång. Vi är mitt i en tid av post-pandemi, krig och inflation som påverkar oss alla. Så hur tar vi hand om personalen på bästa sätt?

Tomas Lydahl, Föreläsare och författare. 

https://www.youtube.com/watch?v=1zMHEgKXFqc

14:00 - 14:30 Är den traditionella budgeten ett hinder för digitaliseringen i offentlig sektor?

Sverige halkar efter jämförbara länder i digitaliseringsarbetet. Forskningsgruppen Digital förvaltning har pekat ut styrningen som ett hinder för effektiv digitalisering. Hur kan man förändra budgetprocessen för att skapa bättre förutsättningar för digitalisering i offentlig sektor?

Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka kommun. Johan Magnusson, Professor informatik, Göteborgs Universitet. Ann Palmér, Affärsområdesansvarig samhällsutveckling, Ekan Management. Johan Frisack, Affärsområdesansvarig kommuner & regioner, Ekan Management. Peder Sjölander, IT direktör, Skatteverket.

https://www.youtube.com/watch?v=uDjBFYI0QnE

14:45 - 15:30 Hur skall Sverige bli ett ledande land inom digitalisering? Finns kompetensen?

För att Sverige skall vara ett modernt och attraktivt land för medborgare och entrprenörer så behöver vi öka takten inom digitaliseringen. Men finns kompetensen här för att göra det? Hur ligger vi till och vad måste vi göra för att stärka den offentliga sektorn och implementeringen av Ai och RPA?

Daniel Melin, Strateg, Skatteverket. Viktoria Hagelstedt, Avdelningschef samordning och datadelning, DIGG. Daniel Akenine, Nationell teknikchef, Microsoft. Eric Bergvall, Systemarkitekt, Saab.

https://www.youtube.com/watch?v=117Ftfva-jc

15:45 - 16:15 Vad innebär det för offentlig sektor att driva innovation i samverkan med näringslivet?

Kan kommuner och offentliga organisationer vara en innovationsmotor? Hur kan samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv skapa nytta för medborgarna och utvecklingen och omställningen av samhället?

Ulrika K Jansson, Kommundirektör, Karlstad. Lina Svensberg, Innovation manager, Compare. Viktoria Hagelstedt, Avdelningschef samordning och datadelning, DIGG. Inger Ek, Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten. Johan Almesjö, VD, HBV. Teresa Jonek, expert näringspolitik, forskning och innovation, Teknikföretagen.

https://www.youtube.com/watch?v=f_2cie-tH4w

16:30 - 17:15 Digitaliseringens utveckling och framfart - hur påverkas ditt jobb? Våra barn? Hot och möjligheter?

Att digitala verktyg och Ai gör stora framsteg i vår värld är det väl ingen som undgått. ChatGPT kan tillsynes lösa nästan vad som helst men stjälper eller hjälper det våra barn i sin skolgång? Vilka jobb kan bli överflödiga? Hur skall landets företag och offentliga organisationer anpassa sig?

Lena Lindgren Schelin, Generaldirektör, Integritetsskyddsmyndigheten. Caroline Ortmark, General manager, Machines like me. Henrik Palmblad-Wennergren, Digitaliseringsdirektör, Nacka kommun. Teresa Jonek, Näringspolitisk expert forksning & innovation, Teknikföretagen. Carina Hedfors, Digitaliseringsstrateg, Region Jönköpings Län.

https://www.youtube.com/watch?v=UMoZJLfFf2A

Onsdag 28 juni

09:00 - 09:45 Hur får vi fler aktörer att våga delta i offentliga upphandlingar?

Offentlig sektor gör inköp för flera hundra miljarder årligen och sysselsätter nästan 30% av arbetstagarna. Hur kan vi få fler aktörer att delta i de offentliga upphandlingarna för att fortsatt säkerställa god kvalitet? Vad finns det för hinder och möjligheter?

Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun. Ulrica Dyrke, Jurist och näringspolitisk expert, Almega. Ann Eva Askensten, Avdelningschef för hållbara offentliga affärer, Upphandlingsmyndigheten.

https://www.youtube.com/watch?v=ZfVvlRm-tZM

10:00 - 10:45 Kan smartare upphandling leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Krävs beslut ovanifrån?

Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef, 3 StepIT. Catharina Piper, Advokat & partner, Moll Wendén Advokatbyrå. Sebastian Nordgren, Inköpschef, Nacka kommun. Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef, Adda inköpscentral.

https://www.youtube.com/watch?v=NuIef13MljU

11:00 - 11:45 Välfärdsteknikens roll i framtiden för vård och omsorg - vilka är utmaningarna och möjligheterna?

Digitaliseringen går fort och det finns idag stora möjligheter till att utveckla och effektivisera landets vård och omsorg. Men vilka utmaningar finns med digitaliseringens framfart och hur kan vi använda möjligheterna till att säkerställa kvalitet?


Johan Lenander, VD, Tunstall. Andreas Hansen, Ekonomichef, Tunstall. Daniel Forslund, Utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna. Peter Kjäll, HealthTech Lead - Näringspolitiskt Expert, TechSverige.

https://www.youtube.com/watch?v=JkX_J07GxbM

13:00 - 13:30 Lärdomar efter kris och krig – 10 upphandlingsmåsten inför framtida osäkra tider

Ständigt avlösande kriser innebär olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer. Vilka lärdomar kring upphandling kan vi dra från erfarenheter av våra senaste kriser?

Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå. Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå.

https://www.youtube.com/watch?v=xmcVZXwEN2E

13:45 - 14:15 Maximera varje skattekrona med rätt offentlig upphandling

Offentlig upphandling omsätter ca 800 miljarder kronor årligen, ca 20% av BNP. Genom erforderlig och ändamålsenlig behovsanalys samt proportionerliga krav och villkor kan upphandlande myndigheter få ut mer effekt för varje enskild skattekrona.

Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå. 

https://www.youtube.com/watch?v=JCMuh-7bBhM

Torsdag 29 juni

09:00 - 09:45 Ambitionen om ett rökfritt land - varför saknas rösterna ifrån nikotinanvändarna i debatten?

Allt färre röker cigaretter i Sverige och vi är på god väg att klassificeras som rökfritt vilket betyder att färre än 5% av den vuxna befolkningen är dagligrökare. Samtidigt som rökningen går ner är det allt fler som använder e-cigaretter och vitt snus och varför är det ingen som lyssnar på dem?

Stefan Willers, Överläkare, docent, Skånes Universitetssjukhus Lund. Samuel Lundell, Ordförande, Snusarnas Riksförbund. Stefan Mathisson, Chefredaktör, Vejpkollen. Bengt Hedlund, VD, Convenience Stores Sweden. Stig-Björn Ljunggren, Politisk chefredaktör Sydöstran. Jesper Skalberg Karlsson, Riksdagsledamot, M. Staffan Kuylenstierna, Moderator och Seniorkonsult, The Labyrinth Public Affairs.

https://www.youtube.com/watch?v=MYDcnPyjZ_o

10:00 - 10:45 Hur trovärdiga är de branscher som vill ställa om och bidra till en mer hållbar utveckling?

Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att skapa en hållbar utveckling som världen någonsin antagit och världens ledare har lovat att uppnå de globala målen till år 2030. Tobaksindustrin och drivmedelsbranschen likaså. Men hur trovärdiga är dem i sin förändring och vad består den av?

Anette Rosengren, Nordisk koncernchef, Philip Morris. Robert Dimmlich, VD, Organisationen Sveriges Servicestationer. Staffan Kuylenstierna, Moderator och Seniorkonsult, The Labyrinth Public Affairs. Pontus Andersson, Riksdagsledamot (SD). Helena Storckenfeldt, Riksdagsledamot (M).

https://www.youtube.com/watch?v=yRUxw8BaaLY

14:00 - 14:30 Vikten av offentliga kontrakt - hur kan du vinna fler upphandlingar?

Offentlig upphandling är ca 20% av BNP (800 mdr). Alla kriser ger olika krav på upphandlande myndigheter och leverantörer och när kriserna ökar blir offentliga kontrakt allt viktigare. Vilka lärdomar har vi från de senaste årens högkonjunktur och kriser som är viktiga inför framtida upphandlingar?

Catharina Piper, Advokat och delägare, Moll Wendén Advokatbyrå. Gustaf Strand, Biträdande jurist, Moll Wendén Advokatbyrå.

https://www.youtube.com/watch?v=Srr0MraYkrM