ANNONSERA PRINT

Vill du få tillgång till 850 miljarder?

Då ska du annonsera i Offentliga Affärer, tidningen som läses av inköpare/upphandlare, ekonomi-, IT- och verksamhetschefer i hela den offentliga sektorn. Du har mycket att vinna på att dina produkter och tjänster exponeras i tidningen Offentliga Affärer som är målgruppens självklara val.

Det handlas varor och tjänster för nära 850 miljarder kronor av den offentliga sektorn i Sverige varje år.  Missa inte möjligheten att ta del av dessa genom att nå ut till en marknad som gör stabila inköp oavsett hög- eller lågkonjunktur. Utmärkt för dig som vill skapa affärsmöjligheter, expandera dina affärer, stärka ditt varumärke och öka din närvaro som leverantör till den offentliga sektorn.

Att spara tid åt våra läsare och bidra till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag.
Med fokus på upphandlingsjuridik, ekonomi och de goda affärerna är Offentliga Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling.

Vill du vara på den säkra sidan när du väljer media?

Då ska du annonsera i medier med en upplaga reviderad av tidningsstatistik. Det finns gott om argument för varför en leverantör ska kommunicera sina budskap till en mottagargrupp så köpstark och oberoende av konjunktursvängningar som Sveriges offentliga sektor. De flesta som erbjuder dig en plattform för din kommunikation kan liksom vi formulera ett antal mycket goda anledningar som bekräftar detta.

Att nå ut är dock inte gratis, du ska helst kunna räkna hem din investering på ett eller annat sätt. Detta kan i facktermer kallas ROI (Return on investment) och bör uttryckas i ökad varumärke/ produktkännedom hos mottagargruppen och i slutändan i ökad försäljning. Inget media kan påvisa exakt vilket resultat du får ut  av investerat kapital, utan det är självklart den egna produkten eller tjänstens attraktionskraft samt det  budskap du valt att kommunicera som har störst  påverkan på resultatet.
Det du däremot bör kunna kräva är att det eller de media du väljer som plattform för verksamhetens kommunikation verkligen når den målgrupp till vilken du riktar ditt budskap och att mediet på ett trovärdigt sätt kan säkerställa detta.

Ett grundkrav bör vara att mediet är TS-kontrollerat. När du väl hittat ett eller flera media som motsvarar dina förväntningar på målgrupper kan det vara dags att undersöka hur väl de står sig i jämförelse med varandra.

Förmodligen vill du investera ditt kapital i det media som når flest mottagare inom din utvalda målgrupp? Är svaret på denna fråga ja, så vill vi göra beslutet något lättare för dig. Välkommen att höra av dig till oss på Offentliga Affärer då du verkligen bestämt dig för att ditt investerade kapital ska placeras där det ger mest uppmärksamhet tillbaka!

Priser och annonsstorlekar

Uppslag
390×270 mm (420×297 + 3 mm)
59 500 kronor

Helsida – liggande
390×132 mm (420×146 + 3 mm)
35 900 kronor

Helsida – stående
210×297 mm + 3 mm utfall
OBS! Omslagssida 4: 210×267 + 3 mm
35 900 kronor

Halvsida – liggande
185×132 mm (210×146 + 3 mm)
24 900 kronor

Halvsida – stående
90×270 mm (102×297 + 3 mm)
24 900 kronor

Kvartsida – liggande
185×65 mm
16 900 kronor

Kvartsida – stående
90×132 mm
16 900 kronor

Åttondels-sida
90×65 mm
9 900 kronor

Omslagssida 4: pristillägg 25%
Omslagssida 2-3: pristillägg 10%
Alla priser exkl. reklamskatt & moms

Inom parentes = utfallande format
Vid utfallande annonser, lägg till skärsmån på 3 mm samt skärmärken.

För mer information och bokning kontakta:

Marknadsavdelningen

E-post: marknad@hexanova.se