Frågorna om internrevision och intern styrning och kontroll är klara

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om frågorna för vår årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. De myndigheter som ska ha inrättat internrevision ska besvara frågorna senast 26 januari 2018.