Jämlik och jämställd arbetsmarknad fokus på EU-toppmötet

Idag samlas EU:s stats- och regeringschefer, institutioner och arbetsmarknadens parter till ett informellt toppmöte i Göteborg. I fokus står arbetsmarknadsfrågor och den sociala dimensionen.