PTS får i uppdrag att ansvara för vägledningen för webbutveckling

Regeringen gav idag Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att ansvara för vägledningen för webbutveckling. Vägledningen utgör riktlinjer för hur tillgängliga och användbara webbplatser skapas inom offentlig sektor.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan