Stöd i arkiveringsfrågor vid systembyte

Ekonomistyrningsverket (ESV) har publicerat en vägledning som ska stötta myndigheter med arkivering, gallring och migrering vid systembyte. Vägledningen riktar sig främst till personer som ansvarar för frågan på myndigheten, men kan även vara användbar för projektledare eller projektmedlemmar i införandeprojekt.