Misskötta reserv­kraft­anläggningar

De senaste tio åren har flera stora elavbrott visat på en ökad sårbarhet inom viktiga samhällssektorer. Nu har Elsäkerhetsverket utfört en studie som visar att det behövs större kunskap om ansvar och regler kring hur reservkraft ska skötas.

I Sverige finns det cirka 60 000 reservkraftsaggregat installerade och antalet förväntas öka ytterligare. Reservkraftsystem finns i många samhällsviktiga verksamheter och ska förhindra att personer och egendom utsätts för risker när det inträffar strömavbrott. Det kan gälla elavbrott på elnät och elanläggningar för till exempel järnväg, sjukhus, radio-, teve-, och telekommunikation.

Uppdraget som Elsäkerhetsverket fått från regeringen har varit att undersöka hur innehavare sköter sina anläggningar och om det finns behov av tekniska bestämmelser, för att förbättra reservkraftsystemens tillgänglighet vid elavbrott. Utredningen är koncentrerad till större fast installerade elanläggningar som finns i privat och offentlig verksamhet.

Ansvaret för att hantera ett elavbrott ligger hos de som är ansvariga för en verksamhet. Den ansvarige ska till exempel utföra regelbundna risk- och sårbarhetsanalyser och upprätta åtgärdsplaner för att hantera ett elavbrott. Innehavaren av reservkraftsystem ska också regelbundet sköta drift och underhåll och utföra realistiska provkörningar, så att reservkraften verkligen fungerar när det behövs.

– Driftpersonalens kompetens behöver höjas för att de ska kunna sköta reservkraftsystemen. Att den uppföljningen verkligen sker behöver också uppmärksammas av ansvariga tillsynsmyndigheter, säger Horst Blüchert, teknisk direktör och ansvarig för rapporten vid Elsäkerhetsverket.

Källa: Elsäkerhetsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *