SJ anmäls till Konkurrensverket

SJ:s säljplattform är inte konkurrensneutral. Därför lämnar MTR Express in ett formellt klagomål mot statens bolag SJ till Konkurrensverket för Missbruk av dominerande ställning och Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 
Trots upprepade försök till dialog med SJ sedan trafikstart 2015 hindrades MTR Express som enda tågbolag i Sverige från att sälja biljetter i statens egen dominerande säljkanal. Och nu har även nystartade Saga Rail med en svensk privat ägare fått nej.
”Det är staten som har beslutat att vi ska ha konkurrens på tågmarknaden. Det är staten som via Transportstyrelsen ger oss tillstånd att köra på järnvägen, och det är staten som via Trafikverket fördelar avgångstider på banorna. Det är därför anmärkningsvärt och kortsiktigt att staten inte tar itu med detta.” Så skriver i Dagens Samhälle den 24 april 2018 MTR Express vd Mats Johannesson och styrelseordförande i Saga Rail Mats Nyblom.

Resenär kan inte jämföra
De pekar på att i Sverige kan inte tågresenärer jämföra avgångar och priser mellan alla tågbolag eller köpa sina biljetter på ett ställe. ”Vem skulle som jämförelse idag vilja gå till alla flygbolags webbsidor för att hitta rätt resa?”
SJ AB kan i praktiken ses som två olika företag, menar debattörerna. Dels själva tågföretaget som erbjuder resor och kör tåg, och dels som ägare till den helt dominerande marknadsplatsen för biljettförsäljning via SJ.se.

Många aktörer
Företrädarna för MTR Express och Saga Rail pekar på att SJ på statens uppdrag säljer både sina som andra tågbolags biljetter. Där finns linjer som drivs i direkt konkurrens med SJ, som Snälltåget (ägd av franska Transdev) mellan Stockholm och Malmö, Öresundstågen mellan Göteborg och Malmö samt Blå tåget mellan Stockholm och Göteborg, men även regiontrafik och bussar. SJ.se tar också provision för varje biljett som säljs.

Andra länder löste frågan
Andra länder som har eller ska avreglera sitt monopol har redan löst frågan. I Storbritannien säljer alla tågbolag biljetter till varandra. I Norge där SJ själv lägger anbud har staten, efter lärdomar från Sverige, frikopplat statliga NSB:s biljettplattform i ett separat bolag som arbetar konkurrensneutralt. Finland går samma väg.
Debattörerna konstaterar: ”SJ:s ledning har istället valt strategin att försöka kväva nyetableringar i sin linda och avskräcka andra från att investera. Det är rationellt för ett tågbolag som vill behålla och öka en redan hög vinstnivå med höga priser genom att i praktiken behålla sitt monopol. Det kan kortsiktigt vara rationellt för staten om man vill fortsätta att ta ut stora vinster ur bolaget. Men det är inte rationellt när samhället vill gynna tåg för ett mer hållbart resande.”
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/staten-hindrar-den-fria-tagkonkurrensen-21790
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *