Hon leder globalt hållbarhetsnätverk

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har valts till president för ICLEI – ett globalt hållbarhetsnätverk av 2500 städer och regioner. Hon är den första skandinaviska ordföranden någonsin. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat henne.

– Det känns roligt och ärofyllt att bli vald till ordförande för världens största nätverk av lokala myndigheter som jobbar för att skapa en mer hållbar värld. ICLEI är en viktig plattform som för städernas talan globalt, hos både EU och FN, och jag ser fram emot att fortsätta uppmärksamma hållbarhetsfrågorna, såväl lokal som globalt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, komunstyrelsens ordförande i Malmö samt nyvald president för Local Governments for Sustainability. Foto: Socialdemokraterna i Malmö. 

Malmö har varit en aktiv medlem i ICLEI sedan 1998 och stod värd för ICLEI:s världskongress år 2021-2022, där Katrin Stjernfeldt Jammeh blev vald till första vicepresident. 18-21 juni 2024 äger världskongressen rum i São Paulo i Brasilien, där presidentskapet antas officiellt. Malmö stad deltar.

Fokusområden

ICLEI har fem fokusområden som innefattar rättvis klimatomställning, nollutsläpp, naturbaserad utveckling, cirkularitet och resiliens. Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att städerna har en särskild roll i det arbetet.

– Klimatkrisen är akut och städer globalt vet att vi måste ställa om. När vissa länder och regeringar backar från sina åtaganden i Parisavtalet, så vill städer världen över i stället växla upp. Men då krävs det att vi blir insläppta i beslutsfattande rum och att finansieringen också når den lokala nivån. Jag vill även trycka på att den gröna omställningen måste vara rättvis och inte öka klyftorna mellan människor, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor per mejl till Katrin Stjernfeldt Jammeh och fick svar via e-post:

Hur känns det att ha tillträtt som ordförande för ICLEI? Vad innebär det för din tidsplanering och hur ser uppdraget ut mer konkret?

– Det känns roligt och ärofyllt! ICLEI är världens största nätverk för städer som jobbar med hållbar utveckling och en viktig plattform som för städernas talan globalt, till exempel både i EU och FN. Malmö är en stad med högt ställda klimatambitioner och ska fortsätta ligga i framkant. För oss är det viktigt att städerna har en plats vid förhandlingsbordet när beslut om klimatinvesteringar görs. För det är i städerna som det mesta av jobbet måste göras. Att lägga sig i den nationella och globala politiken är viktigt för att kunna göra ett bra jobb hemma i Malmö.

Kan du peka på några punkter där du tycker att ICLEI fått respons på hållbarhetsområdet?

– ICLEI:s styrka är att koppla samman lokala, regionala, nationella och globala aktörer inom hållbar stadsutveckling och föra städernas talan. Det handlar om att få till ökad finansiering och större inflytande för städerna. Förra året fick vi exempelvis för första gången vara med i beslutsfattande rum under FN:s klimattoppmöte COP och bidrog till de viktiga förhandlingarna mellan städer och nationer. Tyvärr har den svenska regeringen ännu inte skrivit under avtalet som förhandlades fram, till skillnad från till exempel de danska, tyska och spanska regeringarna. Men jag hoppas att Sverige snart steppar upp igen!

Vad tycker du om världsstaden São Paulo?

– São Paulo är en enorm stad. Räknar man hela storstadsområdet är det världens fjärde största stad. Men det är både vackert och vänligt och hundratals svenska förtag är verksamma här. São Paulo har stora utmaningar, inkomstklyftorna är extrema och staden väldigt tätbebyggd, vilket förvärrar effekterna av den globala uppvärmningen. Stadens infrastruktur är nästan helt uppbyggd kring bilen, vilket leder till stora utsläpp. Det blir väldigt tydligt att städerna har ett enormt arbete att göra för att få till den gröna och socialt inkluderande omställning som behövs.

Fakta ICLEI
ICLEI – Local Governments for Sustainability är ett globalt nätverk med 2500 städer och regioner som arbetar för hållbar stadsutveckling. ICLEI medverkar på FN:s årliga partskonferens (COP) och har en speciell ackreditering hos FN i New York. Organisationen är en viktig drivkraft för att möjliggöra städers och regioners röst globalt, och är en plattform för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte för städer världen över som vill skapa mer hållbara samhällen.