Bättre resultat för statligt ägda företag

Under första halvåret 2010 ökade intäkterna med 20 procent för de statligt ägda företagen samtidigt som resultatet före skatt ökade med 42 procent.

Pressmeddelande

Intäkterna ökade under det första halvåret 2010 med 20 procent, från 165,0 till 197,6 miljarder kronor. Intäktsökningarna förklaras bland annat av ökade intäkter för Vattenfall, som stod för drygt 6o procent av de sammanlagda intäkterna i de statligt ägda företagen.
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 57 företag, varav 43 ägs helt och 14 ägs tillsammans med andra. Tre företag är börsnoterade.

Regeringskansliets delårsrapporter för företag med statligt ägande syftar till att bidra till genomlysningen och utvärderingen av företag med statligt ägande.

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *