Digital klyfta kräver handling

Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten. I dag finns inget samlat ansvar för digitalisering och hur exempelvis e-tjänster ska spridas till fler.
– Det är hög tid att regeringen pekar ut en myndighet med ansvar för ökad digital delaktighet, menar Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

På debattplats i Dagens Samhälle hävdar han att Sverige har goda förutsättningar att utnyttja digitaliseringens kraft så att människor lättare får tillgång till kunskap, kan göra sin röst hörd och få en enklare vardag.
– Men tyvärr visar flera undersökningar på senare tid att Sverige tappat en tidigare tätposition och blivit omsprungna på det här området. Det finns också en påtaglig och växande digital klyfta, förklarar Calle Nathanson.
Saknar internet
Han pekar på att 650 000 personer i Sverige ännu saknar tillgång till internet. Det finns också enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2015 en betydande grupp som, trots tillgång, inte använder internet eller datorer på grund av bristande kunskaper och teknikovana. Denna digitala klyfta måste överbryggas för att alla ska kunna vara demokratiskt delaktiga.
– Staten måste ta ett betydligt större ansvar för den digitala delaktigheten. I dag finns inget samlat ansvar för digitalisering och hur exempelvis e-tjänster ska spridas till en större andel av befolkningen, betonar Calle Nathanson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.