ESV tror på starkare styrning av framtidens e‑förvaltning än den E-delegationen föreslår

E-delegationen har nyligen lämnat ett betänkande om hur e‑förvaltningen bör organiseras i framtiden. Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat ett remissvar till betänkandet. ESV menar att regeringen behöver ytterligare underlag, utöver betänkandet från E-delegationen, för att kunna fatta beslut om hur den framtida e-förvaltningen bör organiseras.

Det främsta förslaget i betänkandet är att man bör skapa ett kollegium där alla myndigheter ingår, och att de tillsammans ska styra verksamheten. ESV saknar bland annat en analys av hur regeringens styrning av den föreslagna organisationen ska utformas. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter – hur kan det nås?

E-delegationen lägger i sitt betänkande stor vikt vid samverkan, att den offentliga sektorn ska samverka för att e-förvaltningen ska fungera bra. ESV håller med om att det är ett utvecklingsområde, men pekar samtidigt på att E-delegationen hade kunnat lägga större vikt vid myndighetsförordningen.

ESV menar att regeringen behöver ytterligare underlag, utöver betänkandet från E-delegationen, för att kunna fatta beslut om hur den framtida e-förvaltningen bör organiseras.

Källa: Ekonomistyrningsverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *