Fler fartyg flaggar in till handelsflottan

Såväl berörda myndigheter som Sveriges Redarförening vittnar om ett betydelsefullt trendbrott. För första gången på många år ser vi nu en inflaggning av fartyg till svenska handelsflottan. Statssekreterare Ingela Bendrot samlade igår berörda myndigheter och Redarföreningen till ett möte om hur inflaggningen kan göras så snabb och effektiv som möjligt.

Läs artikel: Välkommet trendbrott – fler fartyg flaggar in

Näringsdepartementet,
12 september 2014