Hjälp till självhjälp via mobilen

Jonas Svensson såg behoven, men också möjligheterna. I dag driver han företaget Twoact AB som skapat en applikation för hjälp till självhjälp i det digitaliserade samhället.
OFFENTLIGA AFFÄRER blev nyfiken på hans koncept efter att vi fått respons på vår utgåva nr 3 / 2016 där digitalisering fick stort utrymme. Vi ställde ett antal frågor till Jonas Svensson, CEO, och här följer intervjun.
 
Hur kom du på idén till Twoact Jonas?
– Jag har alltid varit en som analyserar. Mina åtta år i behandling inom psykisk ohälsa och fyra år på en avgiftningsenhet för missbrukare får mig ofta att tänka kring alla livsöden jag möter. Jag satt i bilen när det slog mig hur få ”verktyg” de jag mött i behandling med mera hade trots deras önskan att göra rätt. Ingen blir bara beroende eller utbränd. De har samtliga under en tid utvecklat sina ”problem” på grund av för lite kunskap och verktyg att handskas med sin livssituation. Jag sökte runt och fann inte en enda app. utformad som terapi i appform, en riktig hjälp till självhjälp i tidigt skede.
 
Stämmer det att du sålde ditt hus för att satsa på din idé?
– Ja, det var nödvändigt. Allting kostar och för att få fram medel till det som jag ville göra blev beslutet till att satsa fullt ut inte så svårt. Lite nervöst visserligen, men jag testar hellre än att fundera efteråt om jag borde agerat.
Det är bredd när det gäller symptom, tillstånd och beroenden som ni hjälper till att behandla. Var skulle du säga att tyngdpunkten ligger, alltså vilken problematik dominerar?
– Vi har tio områden där vi vill ge användaren kunskap och verktyg för att i tidigt skede lära sig hantera de problem vi kan få under livets gång. Det är svårt att säga vilken del som är mest utbredd, många lider av låg självkänsla, många sover dåligt eller småäter på grund av sina känslor. Tar vi till exempel alkohol är det runt 300 000 tusen personer som har beroendeproblematik.
– Vi har fyra beroendeområden: socker, alkohol, droger och spel. Bakom varje beroendeperson finns anhöriga. Medberoende är något som det inte har talats så mycket om, ett ämne med skuld och skam. Detta trots att en stor mängd människor lever som medberoende. Sömn och stress tror jag är de vanligaste problemområdena följ av ångest som väldigt många människor drabbas av i perioder i sitt liv. Vi har med digital stress, för det är ett område som påverkar oss mer än vi tror, vilket syns tydligt på barn och ungdomar där den ökade psykiska ohälsan växer.
 
– En röd tråd som jag ser är att personer med de problemområden vi tar upp i många fall utvecklat de och gått med de under onödigt lång tid genom att försöka leva på önskat sätt men saknat verktyg för det. Missbruk handlar i många fall om avsaknad av kontroll över känslor eller över själva livet. Då ter sig missbruket som en självmedicinering för att stå ut med ett kaotiskt liv. Sömnkvalitet, till exempel, grundar sig ofta på hur man mår och hur man upplever sig hantera saker och ting under dagen.
 
Vänder ni er enbart direkt till privatkunder eller kan offentlig sektor utgöra en tänkbar kund där ni i så fall säljer era tjänster till ett landsting, en kommun eller arbetsförmedlingen?
– Vi har testat produkter för privatmarknaden sedan 2013 genom sex applikationer på fyra språk. Alla applikationer är professionella verktyg för hur man handskas med sitt ”problemområde”. Resultatet är nu den produkt som vi lanserar som en applikation till privatmarknaden och en annan med det koncept vi tagit fram för företag och offentliga sektorn där appen är kopplad till en server som läser av statistik. Syftet är det samma. Erbjuda verktyg som motverkar psykisk ohälsa genom kunskap om problemet.
 
– När en kommun eller ett landsting köper vårt koncept får de en kod. Alla anställda får samma kod vilket gör den enskilde användaren anonym, men landstinget eller kommunen får statistik på vilka områden som deras personal använder.
 
– De som köper konceptet får, förutom en fingervisning om hur personalen mår, även rapporter en gång i månaden om hur personalen uppskattar sin arbetsbelastning, stress, kommunikation med chefen, ”sitt mående”, sin sömn, med mera. Detta genom ett formulär i mobilen en gång i månaden där 20 frågor ställs. Detta kan ge företag, kommuner och landsting ett enkelt verktyg till att mer aktivt arbeta med psykosocialt ansvarstagande. För just detta fick alla arbetsgivare ett större ansvar den 31 mars 2016.
 
Vilka är de största vinsterna med att använda den nya tekniken som appar, skype, med mera?
– Jag har arbetat i egenterapi med människor i åtta år och ser tydligt hur ofta folk går onödigt lång tid med sämre hälsa och beteende än de behöver. Mina klienter talade ofta om att de sökt på olika forum och hemsidor men det finns ingen samlad bild. När man går i terapi är det som att gå en utbildning om dig själv och hur du fungerar. Det är kunskap, jag fick idén till detta just för att det är något som i tidigare skede skulle motverka utveckla psykisk ohälsa i många fall.
 
– Närheten, det anonyma och det personliga är de största vinsterna. Mobilen har blivit en personlig följeslagare – allt finns snart i din mobil! Eftersom den ofta finns i din närhet blir det enkelt att ta upp den och ta till dig kunskap eller använda den som tidsfördriv. Skype-terapi kopplad till appen har vi med för att vi hoppas att den ska motivera till hjälpsökande om man fastnat. Att vända sig till sin chef eller blotta sig inför sin arbetsplats är inget som alla vill göra. Ett diskret och bekvämt sätt att få hjälp kan göra det enklare att bryta sin isolering eller sitt undvikande i hjälpsökandet.
 
Vad finns i övrigt att tillägga just för tillfället kring er verksamhet?
– Det händer mycket hos oss, Twoact har fått samarbetspartners i både Italien och i Nordamerika samt investerare som går in med både finansiering och kompetens. Vi arbetar för en internationell lansering, vilket är en spännande utmaning. Det är roligt att kunna släppa en unik produkt som innebär vinst till alla parter. Alla vinner på att ”mota Olle i grind”! Om den enskilde undviker att utveckla en större psykisk ohälsa är det en stor vinst på många plan. Arbetsgivare som erbjuder detta kan spara sjukskrivningskostnader och få bukt med minskad effektivitet. Samtidigt kan de rikta sina insatser mer proaktivt och få möjlighet att kontinuerligt läsa av personalklimatet utan att någon specifik individ syns.
 
Intervju: Bo Höglander.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *