Höjda löner till riksdagsledamöter

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat att riksdagsledamöternas arvoden ska höjas med 1 500 kronor till 66 900 kronor per månad. 
Det rapporterar Arbetsmarknadsnytt. Enligt Johan Hirschfeldt, arvodesnämndens ordförande, så har arvodesnämnden behandlat ärendet på höststarten och det har oftast varit en årlig justering.
Höjningen ligger i nivå med det så kallade märket, alltså den procentsats som arbetsmarknadens parter kommer överens om och som förväntas gälla inom huvuddelen av svensk arbetsmarknad.
Motsvarar 2,3 procent
Riksdagsledamöternas höjning motsvarar alltså ungefär 2,3 procent. Samtliga ledamöter ska ha samma arvode, någon individuell lönesättning förekommer inte. Däremot får några lite extra tack vare sina särskilda uppdrag. Det handlar bland annat om talmannen och ledamöterna av Nordiska rådet, meddelar Arbetsmarknadsnytt.
Läs mer:
https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/darfor-hojs-politikernas-loner_720965.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *