Ingen exitskatt enligt regeringen

Regeringen backar från förslaget om den så kallade exitskatten. Den skulle säkra att kapitalvinster genererade i Sverige även beskattas när kapitalägaren flyttat utomlands.
 Det var finansminister Magdalena Andersson (S) själv som meddelade nyheten i en debattartikel i Dagens Industri (2018-03-25).
Det största oppositionspartiet var inte sent att välkomna återtåget:
– Jag tycker att det är bra att de backar från ett riktigt dåligt förslag, förklarade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, enligt Dina Pengar.
Näringslivets företrädare har också varit kritiska. En av de starkaste motståndarna var H&M:s styrelseordförande och storägare Stefan Persson.

Handel och export bygger välstånd
Finansminister Magdalena Andersson menar att Sverige är en liten öppen ekonomi som bygger sitt välstånd på handel och export.
– En av grundstenarna i den svenska modellen är ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv som har goda förutsättningar för investeringar och export, förklarar finansministern i DI.
Hon pekar på att olika system med utflyttningsbeskattning, istället för utsträckt skattskyldighet som i den svenska så kallade tioårsregeln, finns i flera länder, däribland Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien och Frankrike.

Reella problem med förslaget
”Under remissen har det dock framkommit synpunkter som visar på reella problem med förslagets utformning. Möjligheten att genomföra generationsskiften utan att sälja delar av företaget är viktigt för familjeföretagens fortlevnad. Problematiken kring generationsskiften var den viktigaste anledningen till att arvsskatten i dess dåvarande form avskaffades av Socialdemokraterna. Vår ekonomi bygger också på att företag ska kunna expandera utomlands. Det är då angeläget att inte försvåra för personal att följa med under perioder.
Därför meddelar vi i dag att regeringen inte kommer att gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsbeskattning”, slår finansministern fast.
Källor: Dina Pengar, Dagens Industri.
Läs hela hennes debattartikel i Dagens Industri:
https://www.di.se/debatt/magdalena-andersson-vi-skrotar-exitskatten/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.