Lantmäteriet brottas med kötider

Lantmäteriet brottas med långa handläggningstider efter att ha infört ett nytt it-stöd för fastighetsinskrivningen. Men nu verkar man vara på spåret igen.

Införandet av ett nytt handläggningssystem för fastighetsinskrivningen har gjort att kötiderna i vissa fall fyrdubblats. Men efter att under en tid ha brottats med att få ner de långa kötiderna har det nu ljusnat lite.

– Sedan någon vecka tillbaka känner vi att det har vänt, säger divisionschef Inger Linde.

Både kunder och medarbetare har känt frustration över de ökade kötiderna som stigit från i snitt fem till tio dagar till i genomsnitt 28 dagar.

– Det varierar en del mellan kontoren, det som har lägst antal ködagar har nu 15, medan det som har flest har 35 dagar, säger Inger Lindhe och tillägger att övergången från det gamla systemet till det nya har inneburit stora förändringar.

– Från att ha jobbat i stordatormiljö så går vi nu över till ett modernt system. Det förändrar i grunden våra processrutiner.

Just nu arbetar handläggarna på Fastighetsinskrivningen i dubbla system, det vill säga både i det gamla och i det nya systemet.

– Vi har också haft vissa driftsstörningar och tekniska problem. Det har gjort att vi har fått långa handläggningstider, säger Inger Lindhe.

Kontoren hjälper varandra
Men nu känner de som arbetar på Fastighetsinskrivning att det äntligen börjar vända.

– Våra medarbetare arbetar övertid kvällar och helger och vi har tillfälligt anställt ett 25-tal nya medarbetare på våra kontor. Dessutom har vi gjort en del uppdateringar och förbättringar samt förenklingar av systemet. Detta sammantaget gör att det går smidigare i dag, säger Inger Lindhe.

Dessutom hjälper de olika kontoren varandra. Handläggare på de kontor som har kortast kötid stöttar handläggare på de kontor som har de längsta kötiderna. Ett exempel på det är Fastighetsinskrivningens kontor i Norrtälje som har få ködagar och därför hjälper andra kontor som dras med längre kötider.

– Vi har, liksom övriga enheter, gjort en förfining och effektivisering av vårt sätt att jobba. Därför stannade vi upp och hjälper andra enheter som just nu ligger sämre till, säger Susanne Jerkenhag, enhetschef på kontoret i Norrtälje

Kunderna ska inte drabbas
– Det handlar om att kunderna inte ska drabbas. Visst innebär det att våra egna ködagar ökar lite igen, men vi hjälps åt för att få en acceptabel kösituation för hela divisionen och då måste alla se till helheten, säger Susanne Jerkenhag och tillägger att i förra veckan hjälpte de kontoret i Uddevalla och den här veckan hjälper de kontoret i Härnösand.

Källa: Lantmäteriet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *