"Ligga i framkant är inte viktigast"

– Digitaliseringen måste löpa som en röd tråd från riksdagen till kommuner och landsting, och i fokus ska brukaren vara. Att ingen ställs utanför är viktigare än att ligga i den digitala teknikens framkant. Det menar Hans-Eric Holmqvist, särskild utredare.
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster överlämnade sitt betänkande till regeringen den 10 januari 2018. Betänkandet har fått titeln reboot – omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114).
Utredningen har haft uppdraget att analysera och ge förslag till effektiv styrning av utveckling, införande och förvaltning av nationella digitala tjänster. ”Utredningen bedömer att regeringen det senaste året genom en serie olika initiativ har markerat en tydlig förändring av inriktningen av politiken för den digitala förvaltningen. I flera avseenden innebär initiativen en tydlig omprövning av tidigare ställningstaganden. Det som pågår kan därför beskrivas som en omstart – reboot – av politiken för digitalisering inom den offentliga sektorn.” Så står det i presentationen av betänkandet.


Myndighet för digitalisering
I tidningen Dagens Samhälle pekar utredaren Hans-Eric Holmqvist på att riksdagen beslutat om en samlad myndighet för digitalisering av offentlig verksamhet, vilket han föreslagit. Den startar 1 september 2018. Han påpekar vidare:
– Regeringen har vidtagit en lång rad åtgärder som i flera fall innebär omprövningar och nya grepp. De statliga lokalkontoren får en ny organisation och nya uppgifter. Skärpta krav på upphandling av it-tjänster utreds, liksom inrättandet av en statlig molntjänst. Vilka fysiska id-handlingar staten ska tillhandahålla utreds också liksom vilka myndigheter som ska göra det.
Kommuner får samverka
En annan viktig pusselbit är enligt utredaren förslaget om avtalssamverkan mellan kommuner. Detta rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om nyligen, eftersom Konkurrensverket är kritiskt till tanken: https://www.offentligaaffarer.se/2018/01/10/overge-inte-lokaliseringsprincipen/
– Dessa och många andra förändringar är redan på gång, konstaterar den särskilde utredaren som tidigare varit generaldirektör vid SWEDAC, Sveriges nationella ackrediteringsorgan som även samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall.
Länk till utredarens artikel i Dagens Samhälle:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/regeringens-utredare-nu-rebootar-vi-den-digitala-forvaltningen-20268
Länk till betänkandet:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2018/01/sou-2017114/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.