Myndigheter ska bli mer effektiva genom jämförelser

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på hur statlig verksamhet kan utvecklas och effektiviseras genom systematiska jämförelser. Utredare blir Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström.

Pressmeddelande: Myndigheter ska bli mer effektiva genom jämförelser

Socialdepartementet,
28 augusti 2014