Bok om IT-outsourcing väl mottagen

Nils Knutsson, med ett förflutet på bl.a. Tieto och känd av många i upphandlings- och IT-världen, har tillsammans med kollegan Ulf Nygren kommit ut med en bok.
IT-outsourcing i offentlig sektor är namnet på publikationen, utgiven av Institutet för Informationsteknologi, IFI. Boken är unik eftersom det är den första sammanställningen i bokform som gjorts av hur den offentliga sektorn hanterar sina sourcingfrågor inom IT-området. I kapitel 23 redovisas dessutom unik statistik över hur LOU hanteras i samband med outsourcingupphandlingar.
OFFENTLIGA AFFÄRER har fått svar på några frågor av Nils Knutsson med anledning av bokens utgivande.
Hur fick du och kollegan Ulf Nygren idén till att skriva en bok om IT-outsourcing i offentlig sektor?
– Ulf och jag har under tio, tolv år hållit föredrag om IT-sourcing i seminarier bland annat för IFI. För åtta år sedan var det några deltagare som tyckte att vi skulle göra en sammanställning våra erfarenheter. Då tog vi fram en rapport som såldes i relativt stora upplagor. För drygt ett år sedan fick IFI ett antal önskemål om en uppdaterad version. Vi beslutade då att skriva en ”riktig” bok om ämnet.
På bokens baksidestext hävdas att utvecklingen går mot mer verksamhetsstyrning av IT-utvecklingen.
– Kostnadsreduktion är fortfarande det viktigaste målet med outsourcing. Men det har kommit nya krav i form av att IT ska generera nytta för medborgare och verksamhet genom ökad digitalisering, flexibilitet i leverans och prismodeller, ökad tillgänglighet över dygnets alla timmar samt utveckling och innovation.
Vilka reaktioner har ni mött i samband med lanserandet av boken?
– Vi hade en pressrelease på Nalen före sommaren. Det var på IFI:s årliga Sourcingdagar, där vi bland annat intervjuades av Björn-Erik Willoch. Då vi i samband med lanseringen berättade att allt överskott som boken genererar ska gå till cancerforskning fick vi en spontan applåd, vilket kändes bra. Vi har dessutom blivit inbjudna att hålla seminarier och webbinarier.
I kommande utgåva av  OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras hela intervjun med Nils Knutsson.
Bild: Ulf Nygren och Nils Knutsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.