Ny generation av betalsäkerhetstjänst

Ett säkrare, enklare och effektivare sätt att arbeta med ekonomisk säkerhet och internkontroll. Det lanserar Inyett som har 400 kunder inom offentlig sektor med 4000 ekonomer och inköpare som användare.
Företaget kontrollerar och analyserar 10 miljoner transaktioner från offentlig sektor varje år.
– Vi ger våra kunder flertalet indikationer varje dag som de direkt agerar på, för att rätta till fel och för att spara tid och energi och sedermera pengar, säger Jone Sølvik, vd och ägare, och tillägger: Men vi tycker inte detta är tillräckligt. Vår IT har under lång tid utvecklat tjänsten för att möta framtidens behov.
Han pekar på att det är nya tider. Manuellt blir digitalt och handpåläggning blir automation. Stickprovskontroller är förlegat, ålderdomligt och osäkert. Nu kan, och bör, man kontrollera alla transaktioner för att direkt kunna agera. Det anser i alla fall Jone Sølvik och Inyett.
Kunder har efterfrågat
Nästa generation är framtagen ihop med och för kunder och samarbetspartner. Fokus har legat på att utveckla det som kunderna efterfrågat men också på att lansera ”nya revolutionerande tjänster”.
– Våra kunder kommer att arbeta mycket med analyser och statistik, men framförallt med dokumentation, säger Jone Sølvik.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Jone Sølvik med anledning av lanseringen.
Du hävdar att ni lanserar nya revolutionerande tjänster inom bl.a. analyser, statistik men framför allt dokumentation. Kan du konkretisera?
– I nästa generation Inyett ges helt nya möjligheter att analysera leverantörer och betalningar. För att kunna göra bättre inköp men också kunna minska antalet nya leverantörer som man göra affärer med och sedermera lägger upp i sina system.
Exempelvis kan man på några sekunder få veta följande:

 • Helt nya möjligheter att hitta och arbeta med statistiken i historiska betalningar hela vägen från bransch ner till transaktionsnivå.
 • Arbeta helt utan gränser. Se betalningar till olika branscher och leverantörer.
 • Arbeta med avtalslojalitet och uppföljning.
 • Få kontroll över transaktioner på koncernnivå.
 • Revision kräver mer och mer dokumentation kring hur man arbetar med indikationer och felbetalningar. Dokumentation används till revision men också mot ledning för att visa upp hur man agerar, spärrar och återkallar felbetalningar för att minimera risken för fel i framtiden.

Kunderna ska kommunicera med varandra och med er snabbare. Hur ska detta ske?
– Det nya gränssnittet tillåter oss att kommunicera direkt med våra kunder på ett bättre och enklare sätt en tidigare. Som exempel kommer vi på ett enkelt sätt kunna informera våra kunder om att kommuner har problem med leverantörer som inte fakturerar enligt avtalspriser, till att bluffbolag är väldigt aktiva i stunden. Med mera. Våra kunder kan kommunicera snabbare med oss varpå vi kommer kommunicera med våra kunder snabbare. Allt för att våra kunder ska ligga steget före.
Enligt uppgift har ni samarbetat med PwC och Skatteverket. På vilket sätt?
– PwC samarbetar vi med sedan drygt ett år. De använder vår tjänst regelbundet vid revision och analys men även för att följa upp avtalslojalitet. De kommer och har även kommit med tips på hur vår tjänst kan bli bättre. Även PwC´s ekonomiavdelning får hjälp av Inyett. Skatteverket föreläser vi tillsammans med. Deras personal har även gett oss förbättringsförslag som vi lyssnat på och utvecklat.
Hur kommer den nya tjänsten att lanseras för att göra det så enkelt som möjligt för användarna ute på kommunerna?
– Från och med lanseringsdatum 7 september kommer vi att hålla utbildningar på daglig basis för att introducera våra befintliga användare i det nya gränssnittet. Dessutom sitter Sveriges bästa kundtjänst redo att besvara eventuella frågor och funderingar från alla våra härliga kunder, avslutar Jone Sølvik.

0 thoughts on “Ny generation av betalsäkerhetstjänst

 1. Den 7 september förändras världen. Då förändras hur du, din kollega, din avdelning och din organisation kan arbeta med ekonomisk trygghet och kontroll.
  Hur du kan göra säkrare affärer och minimera risker.
  Framtiden kräver nästa generation av digitala och automatiserade lösningar. Smarta tjänster som ger dig den kontroll ni behöver och som krävs för att genomföra säkra affärer. I en värld som ser annorlunda ut varje dag. Som förändras.
  Vill du vara med och förändra världen till det bättre?
  Klicka på länken nedan för att vet hur ni kan vara med och göra skillnad för ert företag och världen i det stora hela.
  https://www.inyett.se/Boka-presentation
  #Inyett #7/9 #ViFörändrarVärlden #NästaGenerationInyett #SäkraAffärer #EkonomiskInternkontroll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.