Ny webbfunktion visar kommunens budget

Uppsala kommun har tagit fram en digital plattform för att enkelt kunna visa upp kommunens mål och budget för sina kommuninvånare. Nu har de möjlighet att se månad för månad hur kommunen använder pengarna och når sina mål.
– Vi hoppas att fler ska få insyn i kommunens verksamhet och se hur vi sköter vårt uppdrag, säger kommunstyrelsen ordförande Marlene Burwick (S).
Kommunstyrelsen fattar beslut om styrdokumenten Mål och budget i november varje år. Innehållet är en fyra årsplan med ett fokus på de två kommande åren. Den nya digitala lösningen på uppsala.se handlar om att göra styrdokumenten och budgeten mer lättillgängligt, öka förståelsen och sprida kunskap om budgetprocessen och arbetet med kommunens nio inriktningsmål.
– Det här är ett helt nytt sätt att presentera kommunens budget och hur vi arbetar för att nå våra mål. Vi har lagt ner mycket arbete på att ta fram en visuell och lättbegriplig digital lösning som är lätt att ta till sig och använda. Så vitt jag vet är det unikt bland Sveriges kommuner, säger Maria Ahrgren, planeringsledare på Uppsala kommun.
Titta på den nya digitala plattformen för mål och budget
Följ kommunens budget
Se hur det går med våra inriktningsmål
Läs om arbetet med att ta fram mål och budget

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.