Seriösa företag missgynnas

Tyvärr vet vi att fusket i byggsektorn idag är omfattande, vilket också missgynnar seriösa företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar. Det måste få ett slut, skriver Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.
I Dagens Samhälle (2018-08-06) framhåller han att hållbarhetsfrågorna är ödesfrågor för Sverige och landet: ”Klimathot, dåliga arbetsvillkor, korruption och sociala problem är några av de utmaningar som måste hanteras. Rättvis konkurrens, samhällsnyttig upphandling och ett seriöst hållbarhetsarbete måste vara svaret”, skriver Aspelin.
Han menar att även om många svenska företag redan ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete måste det bli mer lönsamt att göra gott och att ta ansvar. Därför måste offentliga upphandlare gå före och säkerställa att höga miljökrav och sociala krav efterlevs i alla led i offentliga upphandlingar.

Skattemedel läcker

”Idag tas alltför ofta inte det ansvar som borde tas för att främja seriöst och etiskt företagande i upphandlingar. Följden av detta misslyckande blir att skattemedel läcker till oseriösa företag, att konkurrensen snedvrids och att hållbarhetsarbetet inte är så effektivt som det skulle kunna vara”, hävdar vd:n i Golvbranschen.
Avslutningsvis:
”De politiska kraven på offentliga upphandlare behöver bli bättre när det gäller att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. ”
Offentliga Affärer söker semesterledig Johan Aspelin för ytterligare kommentar
Foto: Golvbranschen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.