Släpp in de unga i digitaliseringen

– Vi måste våga släppa fram de unga – genom att våga tänka nytt, lyssna på dem och ta vara på deras idéer och kunskap om livet i framtidens samhälle. Det menar Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI, en av de största IT-aktörerna när det gäller digitalisering av offentlig sektor.
Sverige har halkat efter när det gäller att digitalisera offentlig sektor, vilket OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterat om tidigare. En femtedel av landets kommuner saknar e-tjänster och CGI’s årliga kundundersökning visar att det finns ett internt motstånd mot förändring i det offentliga. Detta hindrar transformering och digitalisering, en nödvändighet i både offentliga och privata organisationer för att hänga med in i framtiden.
OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat Julie Améen och en längre version kommer att publiceras i nr 2.
Julie Améen framhåller att de unga ligger steget före och att de har höga förväntningar på vad det offentliga Sverige förmår leverera i form av digital återkoppling och kommunikation. De unga lever med mobilen. Där finns allt: kompisar, musik, pengar och bilder i mängder. De är vana att lösa det mesta digitalt. Man pratar ofta om att brygga den digitala klyftan mot de äldre, men nu gäller det att se till att det inte skapas en ny digital klyfta mot de yngre.
För att bättre förstå den unga generationens förväntningar och attityder, så har CGI har i samarbete med TNS Sifo genomfört en nordisk medborgarundersökning där cirka 2000 personer i åldern 16-30 år i Sverige, Danmark, Finland och Norge hartillfrågats om sina förväntningar på, och behov av, digitala tjänster inom offentlig sektor.
– Vi gick ut till våra offentliga kunder för att ta reda på vilka frågor de ville ställa till unga medborgare. Ingen har mig veterligen tidigare genomfört någon liknande undersökning riktad mot de unga, påpekar Julie.
Resultatet av undersökningen var överraskande. En ny generation knackar på dörren till offentlig sektor, en generation som välkomnar teknik, som helt och hållet är uppvuxen med internet, och som har en stor vilja att engagera sig.
I sin blogg konstaterar Julie Améen: ”Ett av undersökningens mest intressanta resultat visar att majoriteten av de unga till och med är villiga att bidra finansiellt via crowdfunding till utvecklingen av nya tjänster. De yngsta (16–18-åringarna) bidrar dessutom helst till tjänster som gagnar samhället istället för tjänster som de själva har mest nytta av. Så de är inte bara kunniga och engagerade i digitaliseringens framfart, de är dessutom generösa och intresserade av att bidra i utvecklingen av framtidens samhälle.”
OA: Vad behöver göras?
– Nu handlar det om att utveckla nya tjänster gentemot medborgarna. Det är där Sverige halkar efter. Det finns en oerhört positiv kraft i det nya och en medvetenhet om att man måste öka takten. Men om Sverige ska bli bäst igen så måste vi som sagt engagera de unga.
Bilden: Julie Améen, ansvarig för offentlig sektor på CGI.
Läs undersökningen här
Fakta CGI Sveriges största IT-tjänsteföretag med lösningar för kunder inom ett flertal branscher inom privat och offentlig sektor. I Sverige har CGI cirka 4 000 medarbetare på ett 30-tal orter, varav cirka 1 000 medarbetare är engagerade inom offentlig sektor. Ett stort antal myndigheter och kommuner använder CGIs tjänster inom bland annat HR-system och lönehantering, e-förvaltning, ärendehantering, infrastrukturtjänster, applikationshantering och -utveckling, samt säkerhetslösningar. Globalt finns CGI i ett 40-tal länder världen över.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.